Page content

Algemene voorwaarden

society-of-nlp-logo-150x150 cache_33228398

Algemene voorwaarden, betalingsregelingen en klachtenprocedures.

1. Alle informatie die door klanten verstrekt wordt, is en blijft vertrouwelijk
voor ons opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten. De NLP
Life Academy deelt deze informatie niet met derden.

2.1 De betalingsvoorwaarde is dat de klant het bedrag betaalt voor de
opleidingen beginnen.

2.2 Er is geen restitutie mogelijk voor privé sessies en coaching na aanvang
van de sessies.

3. Het is mogelijk om de opleidingen in 4, 6 of 8 maandelijkse termijnen te
betalen. Dit moet overeengekomen zijn met de NLP Life Academy. Deze
termijnen dienen dan op de overeengekomen data betaald te worden.

4. De betaling kan via bank overgemaakt worden aan de NLP Life Academy
op rekeningnummer van de ABN AMRO: NL98ABNA0433832169.

5. Dit gaat per factuur die u opgestuurd krijgt per post of email. Ook kunt
U via de website automatisch betalen bij veilig goedgekeurde betaalsystemen.

6. Het contract duurt 8 dagen zoals de opleidingen, tenzij anders overeengekomen.
In het geval van maandelijkse termijnen stopt het contract bij de laatste
termijnbetaling.

7. De cursus gaat niet door bij ziekte van de docent.

8. Annulering is mogelijk tot 48 uur van te voren. In dit geval krijgt de klant
70 procent van het betaalde bedrag terug.

9. De 70 procent is voor het gehele bedrag van de cursus.

10. De klant heeft een bedenktermijn van 14 dagen nadat de klant zich
heeft aangemeld voor de cursus om kosteloos te annuleren.

11. Wanneer de klant een klacht wilt indienen dan is dat alleen schriftelijk
mogelijk. De klacht kan worden opgestuurd naar :

NLP Life Academy
Dagelijkse Groenmarkt 29
2513 AL Den Haag.

De klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld door de eigenaar van de
NLP Life Academy, Dhr. M. Groenendal.

Zodra uw klacht binnen is krijgt U binnen een week schriftelijke reactie
van uw ontvangst van de klacht. Op de klacht word daarna uiterlijk binnen
4 weken gereageerd. Het kan zijn dat er een onafhankelijke derde
bij de klachtenprocedure word betrokken.

Klachten moeten binnen vastgestelde termijnen zijn afgehandeld.
Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de deelnemer
hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij
het uitstel wordt toegelicht; bovendien zal er een indicatie worden
gegeven wanneer er verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het instituut bindend;
eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Er kan eventueel
bij een onopgeloste situatie van de klacht, een derde neutrale persoon
bij gehaald worden. In dit geval mevrouw F. Staal.

12. Wanneer tijdens de certificering van de opleiding blijkt dat een
onderdeel onvoldoende beheerst word door de klant dan kan deze
dag kosteloos worden ingehaald op een ander tijdstip.

13. Na aanmelding van de deelnemers voor de opleidingen worden
de persoonlijke gegevens bewaard en niet met derden gedeeld.

14. Al het uitgegeven materiaal van de NLP Life Academy is intellectual
property van Martijn Groenendal. Deze kennis, informatie mag niet worden
gedeeld met anderen.

De gecertificeerde NLP opleidingen zijn inclusief uitleg, demonstratie
en persoonlijke begeleiding van alle NLP communicatievaardigheden.
Het copyright van het studiemateriaal berust in handen van de NLP Life
Academy. 
De student van de opleiding is de eigenaar van de uitgedeelde
trainings manual die bij aanvang van de training zal worden uitgereikt.